WeDo 2.0

The Food Delivery Robot


Met een betekenisvolle context op het niveau van de leerlingen bouwen en programmeren we een Lego WeDo Robot. Na de STEMgerichte workshop kan je (kunnen de kinderen) de basisbegrippen van blokprogrammeren toepassen. Vooruit rijden, achteruit rijden, wiskunde (afstanden berekenen), tanwieloverbrenging, een sensor gebruiken om afstand te meten en nog veel meer!

‘In een melkwegstelsel hier ver vandaan leert een alien zijn zoon zijn ruimteshiprijbewijs halen. Een ongelukje is snel gebeurd, en een neerstortende meteoriet verwoest de pizzamobiel van Vives. Hoe raken de pizza’s nu bij de klanten…’

Doelgroep: lager onderwijs – 2de & 3de graad

Doelstellingen.

De deelnemers kunnen

  • een blokprogramma schrijven.
  • een praktische oplossing voor een contextueel probleem vinden.
  • een robot zo programmeren dat hij beantwoordt aan de zelf gestelde criteria.
  • een sensor programmeren om een object te ontwijken.
  • verwoorden dat robots en programmeren in onze omgeving een functie hebben.
  • de transfer van het geleerde maken naar voorwerpen in onze omgeving.
Verwachte voorkennis.
Er wordt geen voorkennis verwacht van de leerlingen/leerkrachten.
Algemene informatie.
  • Duurtijd: 3 uur.
  • Maximum aantal deelnemers: 24 leerlingen.
  • Prijs: € 6 / leerling.
  • Algemene voorwaarden: klik hier.